Share

MODUL LATIHAN REKA BENTUK TEKNOLOGI (RBT) TINGKATAN 1 KSSM TERKINI

CODE MODULE : TP166

RM 23.10

Module Preview
 • check 87 Pages
 • check Contoh Jawapan, Skema Jawapan, Subjektif
 • check PDF
 • check Bahasa
 • check KSSM
 • check Softcopy
 • check Receive email within 5 - 30 minutes
Module Details

► Disediakan oleh Penulis Cikgu Ooi Yuan Sheng
► Setiap soalan mengikut topik di dalam buku teks RBT Tingkatan 1
► Format soalan subjektif
► Lengkap dengan jawapan
► Mengandungi 5 Bab Utama:

BAB 1: PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
♦ 1.1 DUNIA REKA BENTUK

 • 1.1.1 Definisi reka bentuk dan teknologi
 • 1.1.2 Elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih
 • 1.1.3 Prinsip reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih
 • 1.1.4 Aplikasi prinsip-prinsip reka bentuk dalam mereka bentuk objek asas
 • 1.1.5 Kriteria reka bentuk yang baik
 • 1.1.6 Kriteria reka bentuk yang baik
 • 1.1.7 Membina objek asas
 • 1.2.1 Senarai kepentingan reka bentuk dan
 • 1.2.2 Peranan reka bentuk
 • 1.2.3 Etika reka bentuk
 • 1.3.1 Definisi Invensi dan Inovasi
 • 1.3.2 Aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk
   

BAB 2: PENGURUSAN PROJEK
♦ 2.1 PENGURUSAN PROJEK REKA BENTUK

 • 2.1.1 Definisi pengurusan projek reka bentuk
 • 2.1.2 Penjanaan idea reka bentuk untuk menyelesaikan masalah
 • 2.1.3 Langkah pengurusan pelaksanaan projek
 • 2.1.4 Merangka perancangan projek
 • 2.1.5 Analisis perancangan projek dan jadual kerja
 • 2.1.6 Penyediaan anggaran kos
 • 2.1.7 Pembentukan kumpulan kerja berdasarkan tugas dan peranan
   

BAB 3: PROSES REKA BENTUK
♦ 3.1 PROJEK BRIEF

 • 3.1.1 Definisi projek brief
 • 3.1.2 Ciri projek brief
 • 3.1.3 Perancangan projek brief
 • 3.1.4 Menyaring maklumat dalam projek brief
 • 3.1.5 Aplikasi projek brief dalam bentuk jadual dan lakaran
 • 3.1.6 Pembinaan mock-up atau model
 • 3.1.7 Penilaian hasil mock-up atau model
   

BAB 4: LAKARAN
♦ 4.1 LAKARAN PIKTORIAL

 • 4.1.1 Peranan lakaran dalam reka bentuk
 • 4.1.2 Teknik lakaran piktorial
 • 4.1.3 Lakaran asas produk dalam bentuk 3D berdasarkan 2D
 • 4.1.4 Pemilihan lakaran produk terbaik berdasarkan elemen reka bentuk
 • 4.1.5 Penilaian maklumat yang ada pada lakaran yang dipilih
 • 4.1.6 Penambahbaikan pada lakaran yang dipilih

 

BAB 5: APLIKASI TEKNOLOGI
♦ 5.1 REKA BENTUK SISTEM FERTIGASI

 • 5.1.1 Definisi Sistem Fertigasi
 • 5.1.2 Komponen Utama Sistem Fertigasi
 • 5.1.3 Lakaran Reka Bentuk Bahasa Sistem Fertigasi
   

♦ 5.2 REKA BENTUK FESYEN

 • 5.2.1 Definisi Reka Bentuk Fesyen
 • 5.2.2 – Jenis Reka Bentuk Fesyen
 • 5.2.3 – Teknik cantuman dan penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fesyen
 • 5.2.5 – Analisis Elemen dalam Reka Bentuk Fesyen
 • 5.2.6 – Jenis bahan dalam reka bentuk fesyen
 • 5.2.7 – Penghasilan reka bentuk fesyen

** Makluman **

[ Bayaran pembelian tidak akan dikembalikan. Sila pastikan modul bahan yang betul sebelum membuat pembayaran. ]