Share

KERTAS SEJARAH MODUL MENENGAH RENDAH FORMAT BAHARU TINGKATAN 3 SERTA BONUS LATIHAN PENGUKUHAN TOPIKAL

CODE MODULE : TP16

RM 25.50

Module Preview
  • check 126 Pages
  • check Contoh Jawapan, Objektif, Skema Jawapan, Subjektif
  • check PDF
  • check Bahasa
  • check Softcopy
  • check Receive email within 5 - 30 minutes
Module Details

JAWAPAN LENGKAP DISEDIAKAN BAGI MODUL DAN LATIHAN PENGUKUHAN.

Kertas Sejarah Modul KSSM Baharu - Modul 1 (Merangkumi Bahagian A, B dan C)
Kertas Sejarah Modul KSSM Baharu - Modul 2 (Merangkumi Bahagian A, B dan C)
Kertas Sejarah Modul KSSM Baharu - Modul 3 (Merangkumi Bahagian A, B dan C)
Kertas Sejarah Modul KSSM Baharu - Modul 4 (Merangkumi Bahagian A, B dan C)
Kertas Sejarah Modul KSSM Baharu - Modul 5 (Merangkumi Bahagian A, B dan C)

TINGKATAN 3 (Merangkumi Soalan Objektif, Pengukuhan dan Berstruktur)
Bab 1 - Kedatangan Kuasa Barat
BAB 2 - Pentadbiran Negeri-negeri Selat
Bab 3 - Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Bersekutu
Bab 4 - Pentadbiran Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
Bab 5 - Pentadbiran Barat di Sarawak dan Sabah
Bab 6 - Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial
Bab 7 - Penentangan Masyarakat Tempatan
Bab 8 - Kebijaksanaan Raja dan Pembesar Melayu Menangani Cabaran Barat

** Makluman **

[ Bayaran pembelian tidak akan dikembalikan. Sila pastikan modul bahan yang betul sebelum membuat pembayaran. ]