Share

MODUL RUJUKAN SEGERA - MERUJUK SEBELUM MENULIS (CAKUPAN 18 TEMA KARANGAN SPM)

CODE MODULE : TP1623

RM 20.00

Module Preview
  • check 76 Pages
  • check Nota dan Rujukan, Penulisan
  • check PDF
  • check Bahasa
  • check KSSM
  • check Softcopy
  • check Receive email within 5 - 30 minutes
Module Details

MODUL RUJUKAN SEGERA - MERUJUK SEBELUM MENULIS (CAKUPAN 18 TEMA KARANGAN SPM) DISEDIAKAN OLEH PENULIS TOKOH GURU KEBANGSAAN: CIKGU AZIZUL RAHMAN ABDUL RAHMAN
(MANTAN GURU CEMERLANG BAHASA MELAYU GRED KHAS C / EDUCATION ADVISOR SEKOLAH AMANAH MALAYSIA)

Modul 'Rujukan Segera: Merujuk Sebelum Menulis' merupakan panduan yang lengkap bagi cakupan 18 tema Karangan SPM, yang memfokuskan isi-isi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi. Modul ini amat bermanfaat untuk guru dalam membina soalan-soalan Karangan Bahagian A dan Bahagian B dalam peperiksaan SPM, sekaligus memudahkan para pelajar untuk membuat rujukan sebelum menulis karangan. Dengan modul ini, para pelajar dapat menghasilkan penulisan karangan yang berkualiti tinggi. Isinya merangkumi pelbagai tema yang penting seperti Kesihatan, Kebersihan, Perpaduan, Kebudayaan/Kesenian/Estetika, Jati Diri/Patriotisme/Kenegeraan, Sains/Teknologi/Inovasi, Alam Sekitar/Teknologi Hijau, Pertanian, Penternakan/Perikanan, Ekonomi/Keusahawanan/Pengurusan Kewangan, Pelancongan, Sejarah/Warisan, Sukan/Rekreasi, Perindustrian, Pendidikan, Bahasa dan Kesusasteraan, Kerjaya, serta Integriti dan Pentadbiran/Politik."

Dengan penekanan yang diberikan kepada 18 tema utama Karangan SPM, modul 'Rujukan Segera: Merujuk Sebelum Menulis' memberikan panduan yang komprehensif dan membantu para pelajar dalam menghadapi peperiksaan penting ini. Modul ini tidak hanya memudahkan guru untuk menyusun soalan-soalan yang relevan dan mencabar, tetapi juga memungkinkan para pelajar untuk merujuk dengan lebih efektif sebelum menyusun karangan mereka. Dengan meliputi pelbagai aspek seperti Kesihatan, Kebersihan, Perpaduan, hingga kepada Isu-isu Pendidikan dan Politik, modul ini memberikan pendedahan yang luas kepada pelajar dalam pelbagai bidang. Kebolehannya merangkumi tema-tema yang penting dalam kehidupan seharian menjamin bahawa hasil penulisan karangan para pelajar akan lebih berkualiti tinggi dan mendalam, menjadikan modul ini sumber rujukan utama bagi peningkatan kemahiran menulis di peringkat SPM."

** Makluman **

[ Bayaran pembelian tidak akan dikembalikan. Sila pastikan modul bahan yang betul sebelum membuat pembayaran. ]