Share

2 SET MODUL PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN MATEMATIK TINGKATAN 4 SESI 2023-2024 (BONUS WORD)

CODE MODULE : TP1777

RM 25.00

Module Preview
  • check 71 Pages
  • check Objektif, Skema Jawapan, Subjektif
  • check PDF, Word
  • check Bahasa dan Dwibahasa, Dwibahasa, Dual Language Programme (DLP)
  • check KSSM
Module Details

🎯 KERTAS PENTAKSIRAN YANG DISEDIAKAN ADALAH SELARAS DENGAN FORMAT DAN SILIBUS TINGKATAN 4 TERKINI.
🎯 SESUAI DIGUNAKAN SEBAGAI LATIHAN PERSEDIAAN OLEH PELAJAR DAN  BAHAN RUJUKAN MENGAJAR GURU
🎯 SOALAN TERSEDIA DI DALAM FORMAT BERIKUT: 

  • PDF
  • Word (Boleh disunting)

🎯  TERDAPAT 2 SET MODUL PERSEDIAAN YANG TERDIRI DARIPADA KERTAS 1 & KERTAS 2:

Kertas 1 
40 soalan objektif (40 markah)

Kertas 2
Bahagian A: 10 soalan (40 markah)
Bahagian B: 5 soalan (45 markah)
Bahagian C: 2 soalan, jawab 1 sahaja (15 markah)

🎯 SKEMA JAWAPAN DISEDIAKAN BAGI SETIAP MODUL (PDF).
🎯 SOALAN DISEDIAKAN DALAM DWIBAHASA:

  • Bahasa Melayu
  • Bahasa Inggeris

** Makluman **

[ Bayaran pembelian tidak akan dikembalikan. Sila pastikan modul bahan yang betul sebelum membuat pembayaran. ]